โรแยลพลัส (PLUS) รับมอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ยกระดับธุรกิจเครื่องดื่มไทย ก้าวสู่ ESG ยั่งยืน

นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์ (ขวา) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS สะท้อนความสำเร็จตามกลยุทธ์ ESG สร้างมูลค่าควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจ รับมอบเกียรติบัตรในโอกาสผ่านการรับรองรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดยมีนายศราวุธ ศุภรัตนชาติพันธ์ (ซ้าย) Deputy Certification Manager บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการรับรองระบบมาตรฐาน ให้เกียรติเป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดย PLUS ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ISO 14001:2015 (Environmental Management System) โดยเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการรับรองระบบการมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผ่านมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

ด้านกลยุทธ์การดำเนินการด้านความยั่งยืนสอดคล้องตามหลัก ESG ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 1. ใช้พลังงานเชื้อเพลิงกะลาปาล์มแทนการใช้น้ำมันเตาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในกระบวนการผลิต 2. วางแผนกระบวนการผลิตและปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น 3. การปรับบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วให้มีความบางขึ้นจาก 185 กรัมต่อขวด เป็น 175 กรัมต่อขวด และ 4. ออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางรูปแบบการผลิตที่ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าเพื่อลดเศษเหลือใช้จากการผลิต และปัจจุบันได้มีการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า