การมอบอาหารจำนวน 250 กล่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนตำบลแพรกหนามแดงในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ

การมอบอาหารจำนวน 250 กล่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนตำบลแพรกหนามแดงในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564