การมอบเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ C-BOOM วิตามินยูซุ วิตามินซีกระชายขาว

การมอบเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ C-BOOM วิตามินยูซุ วิตามินซีกระชายขาว และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ให้กับจังหวัดสมุทรสงครามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลสนามเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564