HEART PLUS LOVE | PLUS มอบความสุขด้วยผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ NITA ให้กับ 5 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม

HEART PLUS LOVE เติมรักด้วยใจ ก้าวไปเคียงข้างสังคม
PLUS ร่วมแบ่งปันเพื่อสังคมส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ NITA ให้กับ 5 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
PLUS ขอร่วมเป็นหนึ่งในพลังเพื่อเติมรอยยิ้มแห่งความสุขให้เด็ก ๆ ทุกคน

  • โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
  • โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
  • โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
  • โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
  • โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง

#plusไปด้วยกัน #RoyalPlus #HeartPlusLove