รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022" คุณพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 คุณพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022" (Quality Persons of The Year 2022) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยมี นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร"

ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี