ฉลองความสำเร็จหลักสูตรครบวงจร "TOPX EXECUTIVE PROGRAM รุ่นที่ 1"

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 65 “นายพลแสง แซ่เบ๊” กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ผู้ผลิตเครื่องดื่มและส่งออกรายใหญ่ของประเทศ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรครบวงจร "TOPX EXECUTIVE PROGRAM รุ่นที่ 1" หลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารเพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจส่งออก โดย นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และยังได้รับโล่รางวัล "THE TOPX PROJECT WINNER" สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาว Royal Plus ทุกคน

พิธีการจัดขึ้น ณ กระทรวงการคลัง โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดี CMMU ,ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธาน สรท ,นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีทุกท่าน