PLUS เเตรียมความพร้อมบวกกำลังการผลิตรวมกับ Sidel เพิ่มโอกาสการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้น

Update ความคืบหน้าโครงการ Aseptic ของ Royal Plus กับการตรวจสอบเครื่องจักรที่โรงงานผู้ผลิตร่วมกับ บริษัท ซีเดล เซ้าท์ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมทุกบรรจุภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เพื่อดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนส่งมอบ โดยตั้งเป้าหลังติดตั้งเสร็จสมบูรณ์จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิต พร้อมเปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดที่กว้างขึ้นด้วยสินค้าบรรจุภัณฑ์ PET จาก Royal Plus

#PLUSพร้อมบวก #PLUS