บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ขับเคลื่อนด้วยพลังเล็ก ๆ ของคุณพลแสง แซ่เบ๊ ที่ก่อตั้งบริษัทในปี 2541

และเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำมะพร้าว และน้ำนมมะพร้าวในปี 2554 โดยมีบริการในรูปแบบของ OEM, ODM และ OBM ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าของไทยที่มีคุณค่าและคุณภาพในระดับสากล จากก้าวเล็ก ๆ สู่การเดินทางที่ยิ่งใหญ่และมั่นคง ขยายกำลังการผลิตได้มากกว่า 200 ล้านขวด / ปี สินค้าที่ผลิตโดย PLUS เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกกว่า 106 ประเทศ การันตีด้วยยอดส่งออกน้ำผลไม้เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

PLUS ไม่เคยหยุดที่จะค้นคว้าและพัฒนาสินค้าโดยยึดมั่นในการส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลกให้ถึงมือผู้บริโภคทุกคน

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

2564

พัฒนาสินค้า (Company Brand) MABU Boba และ C-Boom

2563

Corporate Re-branding

2560

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า MABU

2559

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า COCO COF

2557

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Nita

2554

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Coco Royal

2541

ก่อตั้งบริษัท โรแยล พลัส จำกัด

Our Journey

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

2566
2565
2564
2562
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2541

2566

 • PLUS ครบรอบ 25 ปี การดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • ขยายกำลังการผลิตด้วยการติดตั้งเครื่องจักร PET Aseptic Line ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตถึง 150 ล้านขวดต่อปี
 • ปัจจุบันมี 7 สายการผลิต รองรับการผลิตสูงสุดได้ 350 ล้านขวดต่อปี

2565

 • บรรยากาศพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. โรแยล พลัส ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,015 ล้านบาท ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “PLUS”
 • ปัจจุบันมี 5 สายการผลิต รองรับการผลิตสูงสุดได้ 200 ล้านขวดต่อปี

2564

 • จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 335 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
 • เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบัน มี 4 สายการผลิต รองรับการผลิต ได้ 158 ล้าน ขวด ต่อปี

2562

 • ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 SME ของโครงการยุทธศาสตร์ SMEs จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2560

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 2 ครั้ง เป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท

2559

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 2 ครั้ง เป็นทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท
 • เพิ่มเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้าประเภทกระป๋องอลูมิเนียม
 • ย้ายสายการผลิตทั้งหมด มาที่โรงงาน (สาขา 2)

2558

 • ตั้งโรงงาน (สาขา 2) มี 2 สายการผลิต ที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

2557

 • พัฒนาเครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าว และส่งออกกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย

2556

 • ผลิตและส่งออกเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก ไปยังกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย
 • พัฒนาและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเมล็ดเชีย

2555

 • ผลิตและส่งออกเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พัฒนาเครื่องน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก

2554

 • ตั้งโรงงานแห่งแรก (สาขา 1) มี 1 สายการผลิต ที่ พุทธมณฑลสาย 5 จ. สมุทรสาคร

2541

 • ก่อตั้ง บริษัท โรแยล พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์