Royal Plus : Town Hall Meeting 2023
Royal Plus : Town Hall Meeting 2023
WORK PLUS HAPPINESS
WORK PLUS HAPPINESS
HEART PLUS LOVE | PLUS มอบความสุขด้วยผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ NITA ให้กับ 5 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
HEART PLUS LOVE | PLUS มอบความสุขด้วยผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ NITA ให้กับ 5 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
การมอบเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ C-BOOM วิตามินยูซุ วิตามินซีกระชายขาว
การมอบเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ C-BOOM วิตามินยูซุ วิตามินซีกระชายขาว
การมอบอาหารจำนวน 250 กล่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนตำบลแพรกหนามแดงในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ
การมอบอาหารจำนวน 250 กล่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนตำบลแพรกหนามแดงในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ
การมอบอาหารจำนวน 250 กล่อง และเครื่องดื่มจำนวนรวม 24 ลัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนตำบลแพรกหนามแดงในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ
การมอบอาหารจำนวน 250 กล่อง และเครื่องดื่มจำนวนรวม 24 ลัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนตำบลแพรกหนามแดงในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ